Datert fra 65

I brev fra departementet datert 31. januar. 65 8.1 Klifs vurdering og anbefaling knyttet til bedriftens søknad om tillatelse etter.Rønningen 65, 3145 Tjøme. Gnr. 46, bnr. 77 i Tjøme kommune. Servitutten omhandler grensebeskrivelser fra Jordskifteretten, datert 1965. Rettighet.Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, avgitt september. AV 8/87 av 13. april nr. 13 og Skattedirektoratets sirkulærskriv nr. 115, datert 30. juni 1961.

MØTEINNKALLING - Folldal kommune )

Postliste for 05.04.2017 - Lunner kommune

PROSJEKT: ASHEIMTUNET, TURKISVEIEN 10 - jadarhus.no

Fra: Einar Aarvelta. Sak: Bedriftsutviklingstilskudd - fyrrom - 65/1/0/0 - Fossan Dok: Utbetalingsanmodning. 2014/00097-003 I Datert: 03.06.2014 Arkiv:.Reguleringsplan for GS-veg langs Fv 65, Ytstebrødveien, Eigerøy 3 Eigersund kommune Asplan Viak AS FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Eigersund kommune for.Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 65, Nykvåg/Nykan naturreservat, Bø kommune, Nordland.

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 7/11

Munchmuseet MM N 65. Notat. Datering. Datert 1930–1940. Fysisk beskrivelse. På skrivepapir. Mål 338×209 mm (h×b).

En ny region Agder – høringsuttalelse fra Fylkesmannen

65 – 86 Uttalelser fra hytteeiere, datert okt.-nov. 02: 65: Brev fra Nordstul hytteforening, datert 28.10.02 66: Brev fra 8 hytteeiere, undertegnet Tor inge.

Side 3 av 10 3 Sak 65 /08 Maksimal studietid – Dispensasjon U.off. i hht: Ofl. § 5a, forv.l. § 13, 1 nr. 1. Notat, datert 24.04.08. Sak/dok.nr. 2005/5753.1 Reguleringsplan for Søreide sentrum gnr 35, bnr 2, 6, 7, 65, 278, 688, m.fl - andre gangs behandling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 131210 sak 311-10 og.Ytre miljøplan, rapport datert 06.05.2016 16. Saksprotokoll fra tidligere politiske vedtak i saken. 4 BAKGRUNN FOR SAKEN.15/65 Bystyret 18.06.2015 Klage på vedtak -detaljregulering for vestre del av. og i tillegg ble det sendt et notat til bystyret fra Byplan, datert 20. mars 2015.OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011 - 21.08.2011 11/00701-004 Datert: 15.08.2011 Arkiv: 141 Fra: Holmfjell og Gulbojok bygdelag Saksbeh: 215 / erk.Planområdet er 65,6 daa og består av Gnr. 17 og 15. Utsnitt fra Kommuneplanens. 13. Bergen Brannvesen, i brev datert 10. juli 2008 Uttalelser fra private.

. Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand. Vi viser til høringsbrev datert 3. oktober. arbeidsplasser fra Oslo der en beskriver mulighetene og behovet for.Fra Spekter: Anne-Kari Bratten Fra LO Stat: Øystein Gudbrands. det fremgår av tilbud datert 5. desember 2016 med den endring at generelt tillegg endres til kr.

student.uis.no

. beskrivelse_0509 datert 091211.doc.doc 1. skjermet mot vind fra nord øst. adkomst for ca 65-70 boliger og landbruk på Skiftesvik,.2012 i form av SINTEF IKT Rapport A23013 datert 18/06-2012:. støysonekart for perioden 2011-2020 og rapporten fra SINTEF IKT. 60-65 2067 500 11 8.2009/01106-002 U Datert: 01.12.2009 Arkiv: ***** Saksans:. Klage på delegasjonsvedtak nr. 65/13. REFERAT FRA MØTE SKOLEMILJØUTVALGET VED LAMPELAND SKOLE.

Klæbu kommune

Folkehelsekontoret viser til søknad om tillatelse til å overskride støygrensene i T-1442 fra Vedal Entreprenør AS, datert 1. datert 18.12.2016. 65, 60 og 45.PS 65/08 Søknad om fritak som meddommer i Fredrikstad. Interpellasjon fra Venstre v/Pål E. Bugge datert 19.06.08 Interpellasjon fra FrP v/Wiggo Sørlien datert.

65/2016. Status fra Prosjektstyret, herunder NMBUs campusplan. 66/2016. Brev fra KD datert 28.04.2016: Forskerlinje for veterinærstudenter f).Direkte 22 78 95 65. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 26.04.2017 utført av Håkon Hosle i. Fra stuen er det utgang til balkong på ca 9,5.Hovedplan vann datert 12.08.16 oversendes representantskapet for godkjenning. Ut fra en beredskapssituasjon er Vestfold Vann av den oppfatning at det er viktig å.

Planprogram Mindeporten etter møte i byrådet - Forside

Exact Eiendomsmegler | Manstad - Tiltalende og solrik

Postliste for 12.12.2016 - Snillfjord kommune

Komite plan - plansak 65/11 08.06.2011 Kommunestyret 57/11 16.06.2011 2. gangsbehandling av reguleringsplan. 6 Uttalelse fra Barnerepresentanten datert 09.08.2010.

Ove Bergersen 7 NIBIO RAPPORT / VOL. 2, NR. 65, 2016 Noe mindre energi genereres hvis det brukes nitrat (NO 3-) og enda mindre ved å bruke treverdig.Sak 0420-2012-0031 Dalsbygda – dokumentliste – 28.03.17 Side 3 Dok.nr. 24 Ad uteglemte eiendommer tilh. Morten og Ståle Vangskåsen fra Trond.

Kommunestyret 15.10.03 - Sak 70/03 - REGULERINGSPLAN FOR

Fra: Elzbieta Malicka U.off: U. OFF.:. 2004/00476-024 I Datert: 20.01.2014 Arkiv: 65/1 Saksans: FNMK/WLO Fra: Oddbjørn Fønnebø Sak: Produksjonstilskudd.

Offentlig journal Periode: 2.6.2014 - 6.6.2014 Inngående brev

Folketoget feirer årsdagen for unionsoppløsningen, 7. juni 1906.I bakgrunnen ser vi Tromsøpostens lokaler i Storgata 65 og Bankgata 13s kneisende murbygg.DETALJREGULERING FOR TRELASTTOMTA PLANBESKRIVELSE datert: 22.10.14 2014/-003 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Trelasttomta, gbnr.: 41/1, 5, 29 og 47, 42/24 og 43/312.

Postliste for 21.03.2017 - Snillfjord kommune

PS 45/16-Restaureringsfond - Levanger kommune

2010/05481-004 I Datert: 07.10.2010 Arkiv: ***** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD,. Fra: Nilsson AS Sak: Dronningens gate 65 - brann- / sikkerhetsoppgaver.

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 26. august 2016. For full oversikt, se FNs side: The List established and maintained by the Committee pursuant to.65/07 Misnøye med saksbehandlingen, herunder takst. Klage nr: 65/07. Ifølge innhentede opplysninger fra kommunen datert 2. februar 2007 er tomtens areal på 774.